Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Odznaczenia dla małopolskich samorządowców

W dniu 29 sierpnia br. w gabinecie Wojewody Małopolskiego Kazimierz Barczyk został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Orodzenia Polski. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenie za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych W Polsce, za działalność społeczną i samorządową oraz wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Armii Krajowej wręczył Piotr Ćwik - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W uroczystości wzięła udział także posłanka na Sejm RP Pani Józefa Szczurek-Żelazko.
Podczas uroczystości z Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Józef Mroczek - Radny Powiatu Bocheńskiego, b. Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego oraz b. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, działacz "Solidarności" represjonowany w okresie stanu wojennego.

Za zasługi w służbie państwu i społeczeństwu Prezydent RP odznaczył także Złotym Krzyżem Zasługi Bartosza Kalińskiego - Burmistrza Wadowic oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi Ewę Masłowską - Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skawinie.

Kazimierz Barczyk jest adwokatem, radcą prawnym, absolwentem prawa UJ, założycielem i społecznie przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski od 1991 r. oraz ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, zrzeszającej w 20 związkach 1000 gmin, powiatów i województw (od 1996). Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1990-93 był pierwszym przewodniczącym Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z listy Krakowskiej Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Był współautorem najważniejszych reform samorządowych: gminnej (1990), powiatowej i wojewódzkiej (1998) - tworzących modelowy ustrój samorządu terytorialnego w Europie.

Kazimierz Barczyk był posłem na Sejm dwóch kadencji 1991-93 i 1997-2001. W latach 1997-1999 Sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera - Sekretarzem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, inicjatorem powołania Rządowego Centrum Legislacyjnego w 2000 r. Jako minister w rządzie Jerzego Buzka i doradca ds. samorządu terytorialnego współtworzył kluczową reformę wojewódzką oraz powiatową.
Kazimierz Barczyk w 1980 r. był liderem "Solidarności" w sądach krakowskich i członkiem władz krajowych "S". Jako jedyny sędzia krakowski zwolniony z sądu po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1980-92 założyciel i prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności", które opracowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw składających się na program naprawy Rzeczypospolitej, w tym ustawę z 1990 r. przywracającą samorząd gminny (więcej www.coiu.pl ).

30-letni dorobek Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski, najaktywniejszej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, to m.in.: 700 bezpłatnych konferencji i szkoleń samorządowych, 70 publikacji, poradników dla JST, wspieranie kluczowych inwestycji w Krakowie i Małopolsce. (więcej informacji www.sgpm.krakow.pl).

Kazimierz Barczyk był inicjatorem i współautorem utworzenia w 2000 r. jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jako wieloletni przewodniczący Rady Muzeum Armii Krajowej doprowadził do zrealizowania głównej inwestycji pn. "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK". W wyniku realizacji projektu powstało jedno z najnowocześniejszych polskich, dwa razy większe od Muzeum Powstania Warszawskiego.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

**********

W mediach:

https://krknews.pl/samorzadowcy-z-malopolski-odznaczeni-przez-prezydenta-andrzeja-dude/

**********