Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność.

Założyciel i przewodniczący Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk - był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990 i - jako Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim z 1998 r. Federacja jest animatorem wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami państw regionu Europy środkowej i Wschodniej oraz Europy Zachodniej i USA organizatorem m.in. oficjalnych delegacji polskich samorządów do Włoch, Austrii, Rosji, na Ukrainę, Litwę, Białoruś.

Od 1999 do 2012 r. Federacja prowadziła Regionalne Centrum Informacji Europejskiej - oficjalne przedstawicielstwa CIE Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na Województwo Małopolskie oraz - od roku 2004 - punkt EUROPE DIRECT, należący do sieci informacyjnej Komisji Europejskiej.

Od 2013 roku, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Federacja prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Jego celem jest między innymi wzmacnianie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.