Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Biuro Federacji zlokalizowane jest w Krakowie, w Kamienicy Śliwińskich przy Małym Rynku.

Adres biura:

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
ul. Mikołajska 4 (Mały Rynek)
31-027 Kraków

e-mail: federacja@sgpm.krakow.pl

Bartosz Lipszyc, Wicedyrektor Biura Federacji

tel. +48 601 199 548