Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Federacja przyznaje patronaty honorowe wydarzeniom promującym jej statutowe cele, których odbiorcami są jednostki samorządu terytorialnego. Do prośby o patronat należy dołączyć dokładny program wydarzenia, wykaz uczestników/prelegentów oraz zakres proponowanej współpracy. Prośby o patronat prosimy kierować mailowo na adres sekretariat@regiony.org.pl.