Apel przewodniczącego FRZGiP RP oraz SGiPM Kazimierza Barczyka do Ojca Świętego Franciszka o solidarność z opozycją demokratyczną i Polakami prześladowanymi przez reżim Łukaszenki - dzisiaj, w Dniu Bohaterów obchodzonym przez społeczeństwo obywatelskie na Białorusi.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w 25-lecie wprowadzenia fundamentalnej dla decentralizacji Polski - historycznej reformy administracyjnej i utworzenia samorządowych województw oraz powiatów.

Szczegóły

Apel FRZGiP RP do Sejmu RP o zachowanie w "ustawie wiatrakowej" minimalnej odległości 500 metrów oraz przekazanie decyzyjności gminom i społeczności lokalnej.

Szczegóły

Apel do Europejskiego Komitetu Regionów: Europejskie regiony solidarne z Ukrainą.

Szczegóły

Apel FRZGiP RP oraz SGiPM o solidarność i pomoc humanitarną dla mniejszości polskiej na Białorusi prześladowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Szczegóły

Apel do organizacji samorządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego o szczególne uhonorowanie pomagających uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Szczegóły

Apel FRZGiP RP do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz do Rządu i Parlamentu RP w sprawie natychmiastowego uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy z Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Unii Europejskiej.

Szczegóły

Apel FRZGiP RP do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie natychmiastowego ustanowienia specjalnego Funduszu Pomocy Uchodźcom Wojennym z Ukrainy.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji o przyznaniu Tytułu Człowieka Roku 2021 Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji o przyznaniu Tytułu Człowieka Roku 2021 Josephowi R. Bidenowi.

Szczegóły

W imieniu samorządów zrzeszonych w FRZGiP RP, w dniu brutalnej napaści na Ukrainę, stanowczo potępiamy barbarzyńską napaść na naszego suwerennego sąsiada i bezprawne działania gwałcące prawo międzynarodowe i pokój w Europie na skalę największą od czasu II wojny światowej.

Szczegóły

Stanowisko SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie realizacji sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki oraz radykalnego zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegóły

Apel do Prezydenta, Premiera i Rządu RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej i opozycji demokratycznej na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły

Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przyspieszenia szczepień w pandemii COVID-19 oraz pilnego zakupu większej ilości szczepionek.

Szczegóły

Apel w sprawie powszechnego obywatelskiego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19.

Szczegóły

Apel w sprawie powszechnego testowania w Polsce podczas pandemii COVID-19.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Szczegóły

Apel SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19.

Szczegóły

Apel do Premiera i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych.

Szczegóły

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.

Szczegóły

Uchwała w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2019 Oldze Tokarczuk,

Szczegóły

Uchwała w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2019 Robertowi Lewandowskiemu

Szczegóły

Uchwała w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2017 Zofii Romaszewskiej.

Szczegóły

Uchwała w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2017 Andrzejowi Wielowieyskiemu.

Szczegóły

Stanowisko Rady FRZGiP RP w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegóły

Sprawozdanie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP za rok 2017.

Szczegóły

Uchwała o nadaniu Tytułu Człowieka Roku 2016 Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji o wyborze Zarządu Federacji - Prezydium Rady Federacji.

Szczegóły

Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2014 Premier Ewie Kopacz.

Szczegóły

Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2014 prof. Irenie Lipowicz.

Szczegóły

Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2011 Prymasowi Seniorowi Księdzu Kardynałowi Józefowi Glempowi.

Szczegóły

Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2011 Hannie Suchockiej Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły

Uchwała nr 1/I/2012 Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z 9 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady Federacji - Zarządu Federacji.

Szczegóły

Uchwała nr 2/I/2012 Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z 9 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji o przygotowaniu wydawnictwa jubileuszowego Federacji RZGiP RP.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji w sprawie roli województw w realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Szczegóły

Uchwała Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie kontynuacji decentralizacji państwa i reformy samorządowej.

Szczegóły

Uchwała o przyznaniu Tytułu Człowieka Roku 2006 Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi RP.

Szczegóły

Uchwała o przyznaniu Tytułu Człowieka Roku 2006 Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi.

Szczegóły

List otwarty FZGiP RP w związku z działaniami Rządu zmierzającymi do usunięcia z jej grona członków strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szczegóły

Uchwała Prezydium Rady Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w sprawie koniecznych przekształceń Telewizji Publicznej, związanych z reformą ustroju administracyjnego, decentralizacją państwa i powołania Regionalnej Telewizji Publicznej.

Szczegóły
rekordów: 43, na stronach: 1