Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Członkowie Federacji:

Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej

Instytut Administracji Publicznej

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
ul. Grunwaldzka 19, p.302, 35-959 Rzeszów
skr. poczt. 1090
www.psst.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
ul. Grodzka 15, 31-006 Kraków
www.sgpm.krakow.pl

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
www.sgb.org.pl

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
ul.Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce
www.bug.pl

Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza
Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

Stowarzyszenie Gmin Szansa Białej Przemszy
Biuro Zarządu: Ul. Krakowska 5 (wejście z tyłu, od ulicy Krzywej)
32-300 OLKUSZ
www.bialaprzemsza.ilkus.pl

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój
sgurp.pl

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej
Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca
strona www

Unia Miasteczek Polskich
Urząd Miejski, ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna
ump.home.pl

Związek Gmin Jurajskich
pl. Wolności 42, 42-440 Ogrodzieniec
www.jura.info.pl

Związek Gmin Kwisa
59-800 Lubań, ul. 7 Dywizji 14
www.kwisa.luban.pl

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro), 20-078 Lublin
www.zgl.pl

Związek Miast i Gmin Morskich
ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-853 Gdańsk
zmigm.org.pl

Związek Gmin Pomorskich
ul. Okopowa 21/27 lok. 389, 80-810 Gdańsk
zgp.com.pl

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
al. M.J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn
www.zgwm.pl

Związek Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
www.sgzd.com