Stanowisko SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie realizacji sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki oraz radykalnego zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegóły

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegóły

Stanowisko w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Szczegóły

Stanowisko Rady FRZGiP RP w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szczegóły

List otwarty FZGiP RP w związku z działaniami Rządu zmierzającymi do usunięcia z jej grona członków strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szczegóły
rekordów: 6, na stronach: 1