Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

ZARZĄD

Przewodniczący:
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Wiceprzewodniczący z mocy statutu:
Jan Golba - Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
Wojciech Długoborski - Prezes Unii Miasteczek Polskich

Wiceprzewodniczący z wyboru:
Ryszard Bartoszewski - Prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
Andrzej Bojanowski - Prezes Związku Miast i Gmin Morskich
Błażej Konkol - Prezes Związku Gmin Pomorskich
Adam Markowski - Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich
Władysław Ortyl - Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Grzegorz Świetlik - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza
Jan Wieczorkowski - Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
Robert Choma - Członek Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Sekretarz:
Zofia Oszacka - Sekretarz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Członkowie:
Jan Mołodecki - Przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny
Józef Niewdana - Prezes Stowarzyszenia Gmin "Szansa Białej Przemszy"
Wacław Szarek - Członek Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego