Książki

Niska Emisja

Niska Emisja - od przyczyn występowania do sposobów eliminacji. Monografia

Plik pdf

Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu

Zbiór prac literackich i plastycznych wyróżnionych w konkursie na najpiękniejsze polskie baśnie i legendy.

Plik pdf

Osoby niewidome i słabowidzące liderami komunikacji społecznej

Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Plik pdf

Poradnik dla gmin

Poradnik dla gmin. Kompleksowe wdrożenie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Plik pdf

VIP - wydanie specjalne

Poświęcone XX-leciu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Plik pdf

Samorządowcy w Małopolsce 1990-2010

Publikacja z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Plik pdf

Zielona Małopolska

Wydawnictwo stanowi jedną z pierwszych prób kompleksowego zebrania i udostępnienia szerszemu gronu Czytelników informacji o zasobach przyrodniczo-kulturowych, ich ochronie w połączeniu z możliwościami uprawiania turystyki na obszarach szczególnie cennych, zaświadczających o uroku Małopolski.

Plik pdf

Turystyka dzieci i młodzieży

Turystyka dzieci i młodzieży w polityce turystycznej regionów. Materiały pokonferencyjne IV Forum Turystyki, Kraków, czerwiec 2003 r.

Plik pdf

Turystyka i sport w działalności rządu, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych

Materiały III Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP, Kraków, 18-19 maja 2001 r.

Plik pdf
publikacji: 47, na stronach: 3