Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady Federacji w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/I/2012 Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z 9 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Rada Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP na mocy § 28 Statutu Federacji wybiera Komisję Rewizyjną w składzie:

Robert Choma - Wiceprzewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
Grzegorz Świetlik - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
Ryszard Bartoszewski - Prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej;
Bogdan Dombrowski - Dyrektor Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich
Krystyna Pawlak - Sekretarz Unii Miasteczek Polskich.

Członkowie Komisji Rewizyjnej FRZGiP RP w dniu 9 stycznia 2012 r. dokonali wyboru Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza Komisji. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został: Robert Choma. Na Wiceprzewodniczących Komisji wybrani zostali: Grzegorz Świetlik oraz Ryszard Bartoszewski. Na Sekretarza Komisji wybrana została: Krystyna Pawlak.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Federacji RZGiP RP