Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Stanowisko w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego