Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Samorządy solidarne z Ukrainą - apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP