Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Apel w sprawie ustanowienia specjalnego Funduszu Pomocy Uchodźcom Wojennym z Ukrainy