Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Apel SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19