Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Apel FRZGiP RP do Sejmu RP o zachowanie w "ustawie wiatrakowej" minimalnej odległości 500 metrów