Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

To jest kolej dla 2 milionów Małopolan

Konferencję poświęconą dalszemu rozwojowi transportu kolejowego w Małopolsce i objęcie nim kolejnych mieszkańców regionu zorganizowało 17 października w Sali Obrad UMK SGiPM, FRZGiP RP we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego. Sponsorem Konferencji była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Kolej to wciąż najszybszy, a często też najwygodniejszy sposób, aby podróżować po Małopolsce. Rozwijany od kilku lat system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmujący kolejne trasy oraz zakup nowoczesnego taboru, z którego każdego dnia korzystają tysiące mieszkańców regionu - to najkrótsza charakterystyka działań podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju tej formy transportu.

Z badań przeprowadzonych na początku tego roku przez pracowników Politechniki Krakowskiej, które dotyczyły systemu Szybkiej Kolej Aglomeracyjnej wynika, że dzięki uruchomieniu trzech linii SKA w Małopolsce średnio na dobę 2600 nowych osób zaczęło korzystać z kolei. Dzięki temu do Krakowa każdego dnia wjeżdża o 1200 samochodów mniej niż wcześniej.

- Rozwój kolei aglomeracyjnej to jeden z najważniejszych projektów Województwa Małopolskiego, który skutecznie realizujemy od kilku lat. To projekt, który realnie podnosi komfort życia mieszkańców Małopolski - mówił marszałek Jacek Krupa, podczas VI małopolskiej konferencji samorządowej, która w tym roku odbyła się pod hasłem: "Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego.

Mówiąc o Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej marszałek zaznaczył, że w ciągu zaledwie trzech lat w Małopolsce nastąpiła ogromna zmiana w ilości i jakości połączeń kolejowych. W grudniu 2014 roku uruchomiono pierwszą linię SKA pomiędzy Krakowem a Wieliczką, pół roku później wydłużając ją na lotnisko w Balicach. W grudniu 2015 roku ruszyła SKA2 Kraków Główny - Miechów/Sędziszów, a w grudniu 2016 roku SKA3 Kraków Główny - Tarnów. Uzupełniając integrację transportu od września 2017 roku działają autobusowe linie dowozowe do stacji Wieliczka Rynek Kopalnia.

Mimo utrudnień spowodowanych głównie przez zakrojone na szeroką skalę remonty prowadzone przez PKP PLK Małopolska nadal zamierza konsekwentnie rozwijać Szybką Kolej Aglomeracyjną w regionie. Od października funkcjonuje połączenie z Krakowa do Jasła, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców południowo-wschodniej Małopolski. Uruchomiono też weekendowe połączenie, dzięki któremu wybrane pociągi z Krakowa do Oświęcimia dojadą do Czechowic-Dziedzic. W końcu, od grudnia tego roku linia SKA2 ma kończyć się w Skawinie. Chociaż to połączenie jest uzależnione od budowanej łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. A w dalszej perspektywie jest też objęcie połączeniem kolejowym Myślenic, aby odciążyć zakorkowaną Zakopiankę. Do tego jednak trzeba wcześniej wybudować nową linię kolejową z Krakowa do Myślenic.

Konferencję prowadził wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, pomysłodawca tego spotkania.

za UMWM

**********

Sponsor Konferencji:

**********