Wydarzenia więcej wydarzeń  
  Zmiany klimatyczne - nowe prawo UE
Prawie 15 lat temu FRZGiP RP zorganizowała w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Ogólnopolską Konferencję "Zmiany klimatyczne - nowe prawo UE", na której przyjęto stanowisko, w którym postulowaliśmy, aby transformacja energetyczna "powinna także uwzględniać stopień rozwoju i strukturę energetyczną poszczególnych państw Unii Europejskiej, tak aby mogły podołać nowym wyzwaniom, bez ryzyka zapaści gospodarczej i wywołania kryzysu społecznego."   więcej  >>
  Wręczenia Oldze Tokarczuk Tytułu Człowieka Roku 2019
8 października br. w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Kazimierz Barczyk - przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wręczył Oldze Tokarczuk Tytuł Człowieka Roku 2019 oraz złożył gratulacje w imieniu samorządów Małopolski i Polski.   więcej  >>
  Stanowisko ws. onkologicznej terapii protonowej
7 lat temu SGiPM przyznało tytuł Lider Małopolski Instytutowi Fizyki Jądrowej PAN za otwarcie Centrum Cyklotronowego - pierwszego, jedynego w Polsce miejsca do radioterapii protonowej.   więcej  >>
  Solidarni z Białorusią
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Prezydenta, Premiera i Rządu RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej i opozycji demokratycznej na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki.    więcej  >>
  Dzień Samorządu Terytorialnego
W Dniu Samorządu Terytorialnego w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przesyłam Państwu serdeczne samorządowe pozdrowienia, a także Stanowisko Stowarzyszenia i Federacji w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Kazimierz Barczyk.   więcej  >>
  Odszedł prof. dr hab. Miroslaw Handke
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy śp. Prof. Mirosława Handke, Ministra Edukacji Narodowej 1997-2000, twórcę wielkiej reformy polskiego szkolnictwa 1999.   więcej  >>
  Szanowni Państwo!
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność. Założyciel i przewodniczący Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk - był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990.
więcej  >>>
  Uchwały więcej  
Stanowisko SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie realizacji sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki oraz radykalnego zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Apel do Prezydenta, Premiera i Rządu RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej i opozycji demokratycznej na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Apel w sprawie szczepień
Stanowisko w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl