Wydarzenia więcej wydarzeń  
  Apel w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii
Dzisiaj mierzymy się nie tylko z największym globalnym kryzysem, ale także z kryzysami regionalnymi, lokalnymi, branżowymi i wynikającymi z nich dramatami przedsiębiorców, pracowników i rodzin.   więcej  >>
  Apel SGiPM oraz FRZGiP RP
Apel do Premiera i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych.   więcej  >>
  Tarcza dla turystyki
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.   więcej  >>
  Sosexpo 2020
11 marca w Warszawie miało miejsce IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Tematem przewodnim SOSEXPO 2020 było przygotowanie Polski do pakietu odpadowego.   więcej  >>
  Tytuły Człowieka Roku 2019 dla Olgi Tokarczuk i Roberta Lewandowskiego
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw uchwałami Rady FRZGiP RP z dnia 9 stycznia 2020 r. przyznała Tytuły Człowieka Roku 2019 Oldze Tokarczuk oraz Robertowi Lewandowskiemu.   więcej  >>
  Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
9 stycznia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowały XIX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.   więcej  >>
  Szanowni Państwo!
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność. Założyciel i przewodniczący Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk - był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990.
więcej  >>>
  Uchwały więcej  
Apel w sprawie powszechnego testowania w Polsce podczas pandemii COVID-19
Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Apel w sprawie powszechnego obywatelskiego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19
Stanowisko w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Apel SGiPM oraz FRZGiP RP w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19
              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl