Wydarzenia więcej wydarzeń  
  Stanowisko ws. onkologicznej terapii protonowej
7 lat temu SGiPM przyznało tytuł Lider Małopolski Instytutowi Fizyki Jądrowej PAN za otwarcie Centrum Cyklotronowego - pierwszego, jedynego w Polsce miejsca do radioterapii protonowej.   więcej  >>
  Solidarni z Białorusią
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Prezydenta, Premiera i Rządu RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej i opozycji demokratycznej na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki.    więcej  >>
  Dzień Samorządu Terytorialnego
W Dniu Samorządu Terytorialnego w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przesyłam Państwu serdeczne samorządowe pozdrowienia, a także Stanowisko Stowarzyszenia i Federacji w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Kazimierz Barczyk.   więcej  >>
  Odszedł prof. dr hab. Miroslaw Handke
Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy śp. Prof. Mirosława Handke, Ministra Edukacji Narodowej 1997-2000, twórcę wielkiej reformy polskiego szkolnictwa 1999.   więcej  >>
  Protest przeciwko prześladowaniu
W imieniu samorządów zrzeszonych w SGiPM oraz FRZGiP RP stanowczo protestujemy przeciwko prześladowaniom Polaków, demokratycznej opozycji na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki.    więcej  >>
  Prof. Andrzej Matyja i Paweł Borys Ludźmi Roku 2020
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała Tytuł Człowieka Roku 2020 prof. Andrzejowi Matyji, Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, Kierownikowi II Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnemu lekarzowi i naukowcowi oraz Pawłowi Borysowi, Prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju, wysokiej klasy menedżerowi i ekonomiście.   więcej  >>
  Szanowni Państwo!
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność. Założyciel i przewodniczący Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk - był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990.
więcej  >>>
  Co Gdzie Kiedy więcej  
29.09:  Uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa podczas której zostaną wręczone Medale "Cracoviae Merenti" Kazimierzowi Barczykowi, Janowi Ostrowskiemu i Mieczysławowi Kozłowskiemu.
  Uchwały więcej  
Apel do Prezydenta, Premiera i Rządu RP o stanowcze działania przeciwko prześladowaniom mniejszości polskiej i opozycji demokratycznej na Białorusi przez reżim Aleksandra Łukaszenki
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Apel w sprawie szczepień
Stanowisko w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Apel w sprawie powszechnego obywatelskiego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19
              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl