Wydarzenia więcej wydarzeń  
  Prof. Andrzej Matyja i Paweł Borys Ludźmi Roku 2020
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała Tytuł Człowieka Roku 2020 prof. Andrzejowi Matyji, Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, Kierownikowi II Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnemu lekarzowi i naukowcowi oraz Pawłowi Borysowi, Prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju, wysokiej klasy menedżerowi i ekonomiście.   więcej  >>
  Apel w sprawie szczepień
Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przyspieszenia szczepień w pandemii COVID-19 oraz pilnego zakupu większej ilości szczepionek.   więcej  >>
  Odeszła śp. Teresa Woźnica
Z głębokim bólem i smutkiem żegnamy śp. Teresę Woźnicę, wieloletnią Kierowniczkę Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.   więcej  >>
  Apel w sprawie powszechnego zwalczania drugiej fali pandemii
Dzisiaj mierzymy się nie tylko z największym globalnym kryzysem, ale także z kryzysami regionalnymi, lokalnymi, branżowymi i wynikającymi z nich dramatami przedsiębiorców, pracowników i rodzin.   więcej  >>
  Apel SGiPM oraz FRZGiP RP
Apel do Premiera i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych.   więcej  >>
  Tarcza dla turystyki
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu o wprowadzenie sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki.   więcej  >>
  Szanowni Państwo!
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP została utworzona w roku 1993. Jest największą organizacją samorządu terytorialnego w Polsce - zrzesza 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów oraz instytucje wspierające samorządność. Założyciel i przewodniczący Federacji oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - Kazimierz Barczyk - był współautorem ustawy o samorządzie gminnym z roku 1990.
więcej  >>>
  Komunikaty więcej  
Komunikat Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP o odwołaniu wszystkich planowanych spotkań, konferencji i szkoleń
  Uchwały więcej  
Apel w sprawie szczepień
Stanowisko w sprawie zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
Apel w sprawie powszechnego testowania w Polsce podczas pandemii COVID-19
Apel w sprawie powszechnego obywatelskiego zwalczania drugiej fali pandemii COVID-19
Stanowisko w sprawie gospodarki odpadami i nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl