UCHWAŁY FRZGiP RP - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
2020-09-03
Apel do Premiera i Rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100% w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych.

wstecz              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl