Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2017 Andrzejowi Wielowieyskiemu