Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2011 Hannie Suchockiej Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w osiemnastu regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw przyznaje Tytuł CZŁOWIEKA ROKU 2011 Hannie Suchockiej Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Sprawiedliwości, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Profesor Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w uznaniu działalności publicznej na rzecz odrodzonej Rzeczypospolitej, demokracji, praw człowieka - z chrześcijańską wrażliwością i nauką społeczną Kościoła.

Przewodniczący Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP
Kazimierz Barczyk

9 stycznia 2012 r.