Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2014 prof. Irenie Lipowicz