Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady FRZGiP RP w sprawie przyznania Tytułu Człowieka Roku 2011 Prymasowi Seniorowi Księdzu Kardynałowi Józefowi Glempowi

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w osiemnastu regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw przyznaje Tytuł CZŁOWIEKA ROKU 2011 Prymasowi Seniorowi Księdzu Kardynałowi Józefowi Glempowi w 30 rocznicę rozpoczęcia posługi Prymasa Polski w uznaniu zasług dla Polski za niezłomne przewodnictwo nad Kościołem w kraju narażonym przez władze na wewnętrzną wojnę, który wraz z orędownictwem Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego inicjował i wspierał "Solidarność" - największy obywatelski, pokojowy ruch w dziejach świata - przemiany, które wspomogły Polaków w odzyskaniu i zagospodarowaniu wolności i niepodległości.

Przewodniczący Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP
Kazimierz Barczyk

9 stycznia 2012 r.