Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady Federacji w sprawie roli województw w realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej

Uchwała nr 1/I/2010 Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP:

Polityka regionalna Unii Europejskiej to zarówno instrument solidarności finansowej, jak i wielka siła napędowa integracji społecznej i gospodarczej odgrywająca coraz większą rolę w państwach członkowskich. Komitet Regionów odgrywa ważną rolę w realizacji polityki regionalnej, na którą UE przeznacza z każdym rokiem coraz więcej środków finansowych - blisko 1/2 budżetu stanowiącego około 150 mld euro rocznie.

1. Rada Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP zwraca się z apelem do Związków i Stowarzyszeń członkowskich o zaproponowanie Zarządom i Sejmikom Województw wstępowania Województw do regionalnych związków i stowarzyszeń. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużańskich dokonały już zmian statutów umożliwiając przystąpienie do nich Województw.

2. Regionalne Związki i Stowarzyszenia JST są reprezentantem gmin i powiatów z historycznie ukształtowanych regionów Polski, rozwiązują problemy wspólne na danym terenie dla wszystkich samorządów i mieszkańców wspólnoty regionalnej.

3. Samorządy Województw, jako kluczowe struktury samorządu terytorialnego powinny być istotnymi członkami i partnerami regionalnych Związków i Stowarzyszeń JST obejmujących dotychczas wszystkie kategorie gmin i powiatów na terenie swojej działalności (metropolie, powiaty, miasta, miasteczka, gminy wiejskie).

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Federacji RZGiP RP

11 stycznia 2010 r.