Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady Federacji o wyborze Zarządu Federacji - Prezydium Rady Federacji