Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady Federacji o przyznaniu Tytułu Człowieka Roku 2021 Josephowi R. Bidenowi