Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała Rady Federacji o przygotowaniu wydawnictwa jubileuszowego Federacji RZGiP RP

Uchwała nr 3/I/2012 Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z 9 stycznia 2012 r. o przygotowaniu wydawnictwa jubileuszowego Federacji RZGiP RP

Rada Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP uchwaliła przygotowanie w roku 2012 wydawnictwa jubileuszowego na rok 2013 z okazji 20-lecia działalności Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Na realizację wydawnictwa organizacje członkowskie wyasygnują środki celowe w wysokości: po 500,00 zł od najmniejszych, po 2000,00 od średnich oraz po 4000,00 od największych organizacji.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący
Federacji RZGiP RP