Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała o przyznaniu Tytułu Człowieka Roku 2006 Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Dziwiszowi

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w dwudziestu regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw przyznaje Tytuł CZŁOWIEKA ROKU 2006 Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi DZIWISZOWI Metropolicie Krakowskiemu Następcy Karola Wojtyły na Stolicy Św. Stanisława - Jego Sekretarzowi i Powiernikowi w uznaniu zasług dla Kontynuowania nauczania Jana Pawła II Wielkiego, wspierania idei samorządności i moralnej odnowy Narodu Polskiego.

Przewodniczący Kazimierz Barczyk

Wiceprzewodniczący Robert Choma
Prezydent Przemyśla