Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Uchwała o nadaniu Tytułu Człowieka Roku 2016 Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi