Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Stanowisko Rady FRZGiP RP w sprawie uhonorowania w roku 2018 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości