Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Samarytanin - dyplom honorowy