Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Apel w sprawie powszechnego testowania w Polsce podczas pandemii COVID-19