Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Apel FRZGiP RP oraz SGiPM o solidarność i pomoc humanitarną dla mniejszości polskiej na Białorusi