Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Apel do Europejskiego Komitetu Regionów: Europejskie regiony solidarne z Ukrainą