Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Przepisy regulujące zasady pobytu w Polsce osób przybywających z Ukrainy - część 2. Szkolenie on-line Małopolskiej Akademii Samorządowej

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń Małopolskiej Akademii Samorządowej dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych. Uprzejmie proszę o przesłanie niniejszego zaproszenia do Państwa Radnych i wszystkich zainteresowanych osób.

7 kwietnia br. (czwartek) w godzinach od 11.00 do 13.00 zapraszamy na szkolenie online na platformie ZOOM pt.

Przepisy regulujące zasady pobytu w Polsce osób przybywających z Ukrainy - część 2. Nadawanie nr PESEL., uprawnienia do świadczeń, wypłata świadczeń dla osób zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie.

Szkolenie poprowadzi: Ewa Cadoux

REJESTRACJA

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Y8mWSnrkRjWvYdw5pqMALg

Po rejestracji otrzymacie Państwo mailem potwierdzenie z danymi dostępowymi do szkolenia.

WAŻNE

Przy rejestracji jako First Name prosimy wpisać swoje imię i nazwisko

A jako Last Name prosimy wpisać nazwę Państwa Gminy

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski