DZIAŁALNOŚĆ  >  PUBLIKACJE
  PUBLIKACJE
Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijnydata: 2016
pobierz w formacie pdf  >>
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań. Publikacja w języku angielskimdata: 2016
pobierz w formacie pdf  >>
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań. Publikacja w języku polskimdata: 2016
pobierz w formacie pdf  >>
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań. Publikacja w języku hiszpańskimdata: 2016
pobierz w formacie pdf  >>
Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturzedata: 2016
pobierz w formacie pdf  >>
Niska EmisjaNiska Emisja - od przyczyn występowania do sposobów eliminacji. Monografia
data: kwiecień 2015
Podarujmy Lato Dzieciom ze WschoduZbiór prac literackich i plastycznych wyróżnionych w konkursie na najpiękniejsze polskie baśnie i legendy.
data: czerwiec 2014
pobierz w formacie pdf  >>
Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowejdata: 2013
pobierz w formacie pdf  >>
Osoby niewidome i słabowidzące liderami komunikacji społecznejPoradnik dla jednostek samorządu terytorialnego
data: 2013
pobierz w formacie pdf  >>
Poradnik dla gminPoradnik dla gmin. Kompleksowe wdrożenie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
data: 2013
pobierz w formacie pdf  >>
VIP - wydanie specjalnePoświęcone XX-leciu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
data: 2011
pobierz w formacie pdf  >>
Samorządowcy w Małopolsce 1990-2010Publikacja z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
data: 2011
pobierz w formacie pdf  >>
Bezpieczne drogi w Małopolscedata: 2007
pobierz w formacie pdf  >>
Zielona MałopolskaWydawnictwo stanowi jedną z pierwszych prób kompleksowego zebrania i udostępnienia szerszemu gronu Czytelników informacji o zasobach przyrodniczo-kulturowych, ich ochronie w połączeniu z możliwościami uprawiania turystyki na obszarach szczególnie cennych, zaświadczających o uroku Małopolski.
data: 2004
pobierz w formacie pdf  >>
Turystyka dzieci i młodzieżyTurystyka dzieci i młodzieży w polityce turystycznej regionów. Materiały pokonferencyjne IV Forum Turystyki, Kraków, czerwiec 2003 r.
data: 2003
Młodzi Polacy o integracji europejskiejdata: 2002
pobierz w formacie pdf  >>
Małopolska - obszar ekologicznie chronionydata: 2001
pobierz w formacie pdf  >>
Turystyka i sport w działalności rządu, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowychMateriały III Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP, Kraków, 18-19 maja 2001 r.
data: 2001
pobierz w formacie pdf  >>
Ochrona środowiska. Ekorozwój w gminie - racjonalna gospodarka energetycznadata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Ochrona środowiska. Działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z Unią Europejskądata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Bezpieczna gmina, powiat, województwodata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Ochrona środowiska. Pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycjidata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Almanach środków pomocowych Unii Europejskiejdata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Standardy etyczne radnych i pracowników samorządowychdata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Ochrona środowiska. Inwestycje samorządów terytorialnych. Czysta woda, czyste powietrze, czysta ziemia. Nowe technologiedata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Ochrona środowiska. Szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wiekudata: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Krzemowa Dolina w KrakowieWysokie technologie szansą rozwoju Małopolski
data: 2000
pobierz w formacie pdf  >>
Polska w NATO. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwadata: 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Kompetencje administracji publicznej w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - poradnikdata: 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Gminy na rzecz niepełnosprawnychdata: 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Energetyka, zadania gmin powiatów i województwdata: 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Edukacja w gminie, powiecie i województwieZ wzorami regulaminów i uchwał
data: 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Pomoc społeczna w gminach i powiatachdata: 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Samorząd terytorialny na rzecz rodzinydata: czerwiec 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Biuletyn Prawa Miejscowego, nr 1data: styczeń-luty 1999
pobierz w formacie pdf  >>
Reforma służby zdrowia 1999. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnegodata: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
I Konwencja Powiatów RP. Związki Komunalnedata: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Mieszkalnictwo w gminach. Wzorcowe rozwiązania prawa miejscowegodata: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Kongres Samorządów Terytorialnych RPdata: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Decentralizacja finansów publicznychUstawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000, o finansach publicznych z omówieniem
data: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Reforma administracji publicznejUstawy o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie z omówieniem
data: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Reforma edukacji 1999Seria: Podręczniki dla samorządu terytorialnego
data: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Młodzi Polacy o Unii Europejskiejdata: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Forum Regionów Rzeczpospolitejdata: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Autostrada A4data: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Integracja Polski z Unią Europejską. Małopolski Program Rozwoju Wsi i RolnictwaMateriały z Konferencji Stowarzyszenia Gmin Małopolski, Kraków, 15 czerwca 1998 r.
data: 1998
pobierz w formacie pdf  >>
Biuletyn Prawa Miejscowego, wydanie specjalne, Związki Komunalnedata: maj-czerwiec 1998
pobierz w formacie pdf  >>
wszystkich: 47 na stronach: 1
najnowsze              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl