FRZGiP RP
09.01.2018
Wizyta w Pałacu Biskupów w Krakowie

Członkowie Rady Federacji przed tradycyjnym Spotkaniem Opłatkowym przyjęci zostali na audiencji przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego.

wstecz              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl