FRZGiP RP
02.09.2015
Obrona Terytorialna Kraju

W 76. rocznic wybuchu II wojny 鈍iatowej, w jedynym na 鈍iecie Muzeum Armii Krajowej, Federacja Regionalnych Zwi您ków Gmin i Powiatów RP - najwi瘯sza ogólnopolska organizacja samorz康u terytorialnego, zrzeszaj帷a w prawie 20 regionalnych zwi您kach i stowarzyszeniach 1000 gmin, powiatów i województw, Rada Muzeum AK oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma這polski zorganizowa造 2 wrze郾ia 2015 roku I Kongres Samorz康ów Terytorialnych RP - OBRONA TERYTORIALNA KRAJU.

W Kongresie udzia wzi瘭i m.in.:

Pawe Soloch - Sekretarz Stanu w Biurze Bezpiecze雟twa Narodowego, Szef Biura Bezpiecze雟twa Narodowego
Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Dr hab. Przemys豉w Grajewski vel 真rawski - O鈔odek My郵i Politycznej (projekt stworzenia dwuszczeblowej rezerwy sta貫j armii).

Podczas Kongresu zorganizowany zosta panel dyskusyjny liderów ogólnopolskich oraz regionalnych zwi您ków i stowarzysze jednostek samorz康u terytorialnego nt. roli wspólnot samorz康owych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Obronie Terytorialnej Kraju oraz panel dyskusyjny z udzia貫m szefów Federacji Organizacji Proobronnych i innych organizacji pozarz康owych zaanga穎wanych w sprawy obronne kraju.

Punktem odniesienia dla koncepcji Obrony Terytorialnej Kraju s do鈍iadczenia Armii Krajowej - najwi瘯szej podziemnej armii podczas II wojny 鈍iatowej, a tak瞠 do鈍iadczenia i modele obrony terytorialnej m.in. Finlandii, Szwajcarii, Szwecji czy Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych.

Prawie 2500 gmin i 400 powiatów oraz 16 województw to struktury samorz康owe wspólnot mieszka鎍ów, które s naturalnym partnerem dla rz康u i wojska w przygotowaniu struktur Obrony Terytorialnej Kraju. Wa積e s zasady i metody wspó逍racy Wojska Polskiego z samorz康ami oraz mechanizmy finansowania, systemy szkolenia, uzbrojenia i wyposa瞠nia jednostek OTK. Pragniemy równie przedstawi cele i dzia豉nia stoj帷e przed Federacj Organizacji Proobronnych (FOP) w kontek軼ie wspó逍racy z samorz康ami. Przed wojn organizacja pro obronna "Strzelcy" liczy豉 ok. 300 tys. przeszkolonych osób. Szczególnie konieczne jest dope軟ienie dzia豉j帷ego w samorz康ach systemu zarz康zania kryzysowego na wypadek kl瘰k 篡wio這wych i katastrof, zadaniami Obrony Terytorialnej Kraju.

wstecz              Strona FRZGiP RP