FRZGiP RP
02.09.2015
Obrona Terytorialna Kraju

W 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w jedynym na świecie Muzeum Armii Krajowej, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego, zrzeszająca w prawie 20 regionalnych związkach i stowarzyszeniach 1000 gmin, powiatów i województw, Rada Muzeum AK oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowały 2 września 2015 roku I Kongres Samorządów Terytorialnych RP - OBRONA TERYTORIALNA KRAJU.

W Kongresie udział wzięli m.in.:

Paweł Soloch - Sekretarz Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Dr hab. Przemysław Grajewski vel Żurawski - Ośrodek Myśli Politycznej (projekt stworzenia dwuszczeblowej rezerwy stałej armii).

Podczas Kongresu zorganizowany został panel dyskusyjny liderów ogólnopolskich oraz regionalnych związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego nt. roli wspólnot samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Obronie Terytorialnej Kraju oraz panel dyskusyjny z udziałem szefów Federacji Organizacji Proobronnych i innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w sprawy obronne kraju.

Punktem odniesienia dla koncepcji Obrony Terytorialnej Kraju są doświadczenia Armii Krajowej - największej podziemnej armii podczas II wojny światowej, a także doświadczenia i modele obrony terytorialnej m.in. Finlandii, Szwajcarii, Szwecji czy Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych.

Prawie 2500 gmin i 400 powiatów oraz 16 województw to struktury samorządowe wspólnot mieszkańców, które są naturalnym partnerem dla rządu i wojska w przygotowaniu struktur Obrony Terytorialnej Kraju. Ważne są zasady i metody współpracy Wojska Polskiego z samorządami oraz mechanizmy finansowania, systemy szkolenia, uzbrojenia i wyposażenia jednostek OTK. Pragniemy również przedstawić cele i działania stojące przed Federacją Organizacji Proobronnych (FOP) w kontekście współpracy z samorządami. Przed wojną organizacja pro obronna "Strzelcy" liczyła ok. 300 tys. przeszkolonych osób. Szczególnie konieczne jest dopełnienie działającego w samorządach systemu zarządzania kryzysowego na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof, zadaniami Obrony Terytorialnej Kraju.

wstecz              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl