FRZGiP RP
26.11.2015
Najlepszy Samorządowy Projekt Małopolski 2015

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, prowadzony przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, przyznał nagrodę za Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski 2015. Główna nagroda trafiła do Starostwa Powiatowego w Limanowej za stworzenie systemu promocji atrakcji turystycznych Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina (Słowacja) pod nazwą INFOTUR.

- Dzięki współpracy podjętej przez Powiat Limanowski udało się stworzyć spójny i kompleksowy system promocji dla całego regionu - przekazywał werdykt Kazimierz Barczyk, przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. - Należy podkreślić, że projekt zakłada intensyfikację działań związanych z rozwojem tych kierunków turystyki, które tworzą przewagę konkurencyjną Małopolski.

- Jest to dla Powiatu Limanowskiego bardzo duże wyróżnienie. Nasze miejscowości przygraniczne powinny kłaść duży nacisk na turystykę, w odpowiedni sposób wykorzystać nasze dobra naturalne - powiedział Starosta Limanowski Jan Puchała, odbierając nagrodę. Dodał, że Powiat Limanowski pracuje obecnie nad stworzeniem tzw. drogi uzdrowiskowej, łączącej obiekty uzdrowiskowe w regionie południowej Małopolski.

W ramach konkursu nagrodę specjalną przyznał Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa. - Przez Tatry przebiegała dawniej granica, a dzisiaj Tatry nas łączą - podkreślał Konsul Generalny nagradzając film o osobliwościach przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr, zrealizowany przez Urząd Miasta Nowy Targ w partnerstwie z miastem Kežmarok (Słowacja). W imieniu miasta nagrodę odebrała Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg.

- Na projekt składa się 14 audycji telewizyjnych, między innymi "Osturnia", "Wyżnie Rużbachy", "Biała Spiska i Strażki", "Liptów ocalony od zapomnienia" - wymieniała Katarzyna Put, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ. Koordynatorka projektu przekazała ostatni egzemplarz płyty z zapisem audycji Konsulowi Generalnemu Ivanowi Škorupie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, które zwyciężyło w ubiegłorocznej edycji konkursu za stworzenie transgranicznego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Konkurs na Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski odbył się po raz drugi. Jego celem jest promocja aktywności międzynarodowej małopolskich samorządów.

wstecz              FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl