ZDJĘCIA  >  ALBUM
Odszedł prof. dr hab. Miroslaw Handkewszystkich zdjęć w tym albumie:  9 na 1 stronach
lista albumów               FRZGiP RP   federacja@sgpm.krakow.pl