Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Współpraca w obszarze edukacji i polityki młodzieżowej