OBCHODY  >  WYDARZENIA  >  SZCZEGÓŁY
24.01.2018
Zofia Romaszewska i Andrzej Wielowieyski otrzymali Tytuły Człowieka Roku 2017

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw uchwałami Rady FRZGiP RP z dnia 24 stycznia 2018 r. przyznała Tytuły Człowieka Roku 2017 Zofii Romaszewskiej oraz
Andrzejowi Wielowieyskiemu.

Uroczyste wręczenie Tytułów nastąpi w kwietniu 2017 r. z udziałem samorządowców, środowisk nauki i kultury Małopolski i Polski.

Tradycyjnie uroczystość ta zostanie połączona z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2017, przyznawanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - organizację członkowską Federacji. Laureatami w 2017 roku zostali: Ks. Abp Marek Jędraszewski oraz Ks. Abp Grzegorz Ryś.

Tytuł Człowieka Roku 2017 przynano Zofii Romaszewskiej społecznemu doradcy Prezydenta RP, zasłużonej uczestniczce opozycji demokratycznej w PRL, współzałożycielce z mężem Zbigniewem Romaszewskim Biura Interwencyjnego KSS „KOR” i m.in. Radia „Solidarność”, uczestnikom prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” w uznaniu za budowanie podstaw demokratycznego państwa, chroniącego prawa i wolności obywatelskie.

Tytuł Człowieka Roku 2017 przynano Andrzejowi Wielowiejskiemu Wicemarszałkowi Senatu I Kadencji, który uchwalił projekt ustawy o samorządzie gminnym, doradcy i działaczowi „Solidarności”, uczestnikowi prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” w uznaniu za budowanie podstaw demokratycznego państwa, chroniącego prawa i wolności obywatelskie.

W poprzednich latach laureatami Tytułu Człowieka Roku Federacji Związków Gmin i Powiatów RP byli: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Danuta Hubner, Jan Kułakowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek, Marian Krzaklewski, Maciej Płażyński, Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański, Ryszard Kaczorowski, Leon Kieres, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Lech Kaczyński, Kard. Stanisław Dziwisz, Bronisław Komorowski, Bogdan Borusewicz, Andrzej Stelmachowski, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Regulski, Leszek Balcerowicz, Janina Ochojska i Adam Małysz, Kard. Józef Glemp, Hanna Suchocka, Andrzej Rzepliński, Janusz Lewandowski, kard. Marian Jaworski, Krzysztof Penderecki, Ewa Kopacz, Irena Lipowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Ojciec Święty Franciszek.

wstecz              Strona FRZGiP RP