Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Zofia Romaszewska i Andrzej Wielowieyski otrzymali Tytuły Człowieka Roku 2017

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw uchwałami Rady FRZGiP RP z dnia 24 stycznia 2018 r. przyznała Tytuły Człowieka Roku 2017 Zofii Romaszewskiej oraz
Andrzejowi Wielowieyskiemu.

Uroczyste wręczenie Tytułów nastąpi w kwietniu 2017 r. z udziałem samorządowców, środowisk nauki i kultury Małopolski i Polski.

Tradycyjnie uroczystość ta zostanie połączona z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2017, przyznawanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - organizację członkowską Federacji. Laureatami w 2017 roku zostali: Ks. Abp Marek Jędraszewski oraz Ks. Abp Grzegorz Ryś.

Tytuł Człowieka Roku 2017 przynano Zofii Romaszewskiej społecznemu doradcy Prezydenta RP, zasłużonej uczestniczce opozycji demokratycznej w PRL, współzałożycielce z mężem Zbigniewem Romaszewskim Biura Interwencyjnego KSS „KOR” i m.in. Radia „Solidarność”, uczestnikom prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” w uznaniu za budowanie podstaw demokratycznego państwa, chroniącego prawa i wolności obywatelskie.

Tytuł Człowieka Roku 2017 przynano Andrzejowi Wielowiejskiemu Wicemarszałkowi Senatu I Kadencji, który uchwalił projekt ustawy o samorządzie gminnym, doradcy i działaczowi „Solidarności”, uczestnikowi prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” w uznaniu za budowanie podstaw demokratycznego państwa, chroniącego prawa i wolności obywatelskie.

W poprzednich latach laureatami Tytułu Człowieka Roku Federacji Związków Gmin i Powiatów RP byli: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Danuta Hubner, Jan Kułakowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek, Marian Krzaklewski, Maciej Płażyński, Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański, Ryszard Kaczorowski, Leon Kieres, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Lech Kaczyński, Kard. Stanisław Dziwisz, Bronisław Komorowski, Bogdan Borusewicz, Andrzej Stelmachowski, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Regulski, Leszek Balcerowicz, Janina Ochojska i Adam Małysz, Kard. Józef Glemp, Hanna Suchocka, Andrzej Rzepliński, Janusz Lewandowski, kard. Marian Jaworski, Krzysztof Penderecki, Ewa Kopacz, Irena Lipowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Ojciec Święty Franciszek.