Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Tytuły Człowieka Roku 2019 dla Olgi Tokarczuk i Roberta Lewandowskiego

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw uchwałami Rady FRZGiP RP z dnia 9 stycznia 2020 r. przyznała Tytuły Człowieka Roku 2019 Oldze Tokarczuk oraz Robertowi Lewandowskiemu.

Uroczyste wręczenie Tytułów tradycyjnie nastąpi w Auli Collegium Novum UJ w terminie uzgodnionym z Laureatami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji, z udziałem samorządowców, środowisk nauki i kultury Małopolski i Polski.

Tradycyjnie uroczystość ta zostanie połączona z wręczeniem Tytułów Małopolanina Roku 2019, przyznawanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - organizację członkowską Federacji. Laureatami SGiPM w 2019 roku zostali: prof. Andrzej Gołaś i Józef Lassota - byli Prezydenci Miasta Krakowa.

W poprzednich latach laureatami Tytułu Człowieka Roku Federacji Związków Gmin i Powiatów RP byli: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Danuta Hubner, Jan Kułakowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jerzy Buzek, Marian Krzaklewski, Maciej Płażyński, Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański, Ryszard Kaczorowski, Leon Kieres, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Lech Kaczyński, Kard. Stanisław Dziwisz, Bronisław Komorowski, Bogdan Borusewicz, Andrzej Stelmachowski, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Regulski, Leszek Balcerowicz, Janina Ochojska i Adam Małysz, Kard. Józef Glemp, Hanna Suchocka, Andrzej Rzepliński, Janusz Lewandowski, kard. Marian Jaworski, Krzysztof Penderecki, Ewa Kopacz, Irena Lipowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Ojciec Święty Franciszek, Andrzej Wielowieyski, Zofia Romaszewska, prof. Andrzej Białas, prof. Michał Kleiber.