Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Sosexpo 2020

11 marca w Warszawie miało miejsce IX Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Tematem przewodnim SOSEXPO 2020 było przygotowanie Polski do pakietu odpadowego.

Podczas SOSEXPO 2020 podjęto m. in. następujące tematy:

- Priorytety w gospodarce odpadami - wizja Ministerstwa Klimatu implementacji ROP w Polsce
- Pakiet odpadowy w Polsce- wyzwania i szanse dla przedsiębiorców
- Rola NFOŚiGW w Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle najnowszych zmian prawnych
 - Realizacja celów gospodarki odpadami komunalnymi - nowe wyzwania dla gmin

Realizację pakietu odpadowego oceniali przedstawiciele przemysłu, firm gospodarki odpadami oraz firm recyclingowych.

Kluczowym tematem SOSEXPO 2020, wieńczącym tegoroczne obrady była dyskusja na temat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

 

Wnioski Krakowa i Małopolski z pięcioletnich doświadczeń w gospodarce odpadami, referat Kazimierza  Barczyka, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, plik pdf >>>