Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Kongres Perły Samorządu

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP objęła patronatem organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną kongres Perły Samorządu.

To już dziesiąta edycja rankingu Perły Samorządu. Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie wyróżnień będzie miało miejsce na odbywającym się w Gdyni już po raz szósty kongresie Perły Samorządu - organizowanym wspólnie przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej i Miasto Gdynia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie nad polskie morze 18–19 maja 2022 r.

Chciałoby się żyć w trochę mniej ciekawych czasach, ale rzeczywistość pędzi jak inflacja i stawia przed samorządowcami coraz to nowe wyzwania. O nich wszystkich konkretnie, rzeczowo i praktycznie będziemy rozmawiali wspólnie. Nasze panelowe debaty są bowiem zaproszeniem do rozmowy z państwem o tym, co dla samorządowców, lokalnych liderów i biznesu jest istotne.

Oczywiście będziemy dużo mówili o pieniądzach - jak rewolucyjne zmiany w gospodarce wpływają i będą wpływać na finanse samorządów. Jak konstruować budżety, pozyskiwać środki, definiować inwestycyjne cele i jak mądrze do nich dążyć.

Rozmawiając o pieniądzach, nie da się uciec od kwestii regulacyjnych i ustrojowych. Ramy, w jakich działają lokalni liderzy, ulegają w ostatnich miesiącach i latach fundamentalnym zmianom. Jak rozumieć te procesy? Zastanowimy się, czego samorządowcy mogą się spodziewać w przyszłości i co mogą w niej zmienić.

Jednym z najważniejszych tematów, z którymi zmaga się cały kontynent, jest ambitny plan transformacji energetycznej oraz walki o czystą przyszłość naszej planety. Szczytne cele i wielkie słowa oznaczają dla lokalnych liderów konkretne, praktyczne, duże i drogie wyzwania. Porozmawiamy, jak je zrozumieć i jak nimi zarządzić.

Będziemy rozmawiali o tym, jak miasta mają się rozwijać. Zarówno w wymiarze przestrzennym (a tu warto odnieść się do zmian i planów regulacyjnych), jak i ludzkim. Demograficzna zmiana oznacza konieczność redefiniowania tego, co jest kluczową społeczną potrzebą. Pojawia się pytanie o to, czy i jaką politykę migracyjną i populacyjną powinny prowadzić samorządy. Pytania o jakość życia prowadzić nas będą do kwestii tak kluczowych jak zdrowie i edukacja – tematów stale obecnych na kongresie Perły Samorządu.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców to jedno. Sprawą często o wiele trudniejszą jest odpowiednia komunikacja. Jak informować o działaniach lokalnych. Jak z szumu współczesnych mediów społecznościowych wybierać te wiadomości, które mówią nam prawdę o tym, czego większość mieszkańców naprawdę oczekuje. Będziemy kontynuowali tradycje ostatnich kongresów, na których temat komunikacji i dialogu z mieszkańcami stawał się coraz ważniejszy.

Jak co roku w Gdyni oprócz wyróżnień dla najlepszych gmin i włodarzy w rankingu Perły Samorządu wręczymy wyróżnienia w rankingu Skarbnik Samorządu oraz w konkursie Samorządowy lider komunikacji i promocji.

Bardzo liczymy na Państwa obecność i aktywność. Jesteśmy przekonani, że kongres Perły Samorządu będzie dla naszych gości źródłem wiedzy i inspiracji. Tym, czym od lat - dzięki możliwości bezpośredniej rozmowy z samorządowymi liderami - jest dla nas.

Do zobaczenia w Gdyni!

Więcej informacji na stronie:

www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2022