Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Gospodarka odpadami, wyzwania dla samorządów

Już po raz piąty przedstawiciele samorządów, zakłady gospodarki odpadami i przedsiębiorcy mieli okazje wziąć udział w Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO. Federacja, jak co roku, była współorganizatorem odbywającej się w ramach Forum Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów".

W programie tegorocznej edycji Forum znalazły się:

• V Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów";
• Spotkania administracji samorządowej ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami;
• Konferencje z udziałem przedstawicieli rządu, instytucji publicznych i przedsiębiorców;
• Prezentacja oferta rozwiązań technologicznych dla sektora gospodarki odpadami;
• Wystawa, prezentacje firm.

Przedmiotem dyskusji podczas części konferencyjnej był bilans trzech lat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z perspektywy: władz samorządowych (sesja I) oraz środowisk gospodarczych i organizacji pozarządowych (sesja II). Podczas sesji zamykającej pierwszy dzień Forum SOSEXPO rozmwiano o nowych wojewódzkich planach gospodarki odpadami oraz planach inwestycyjnych.

Moderatorem Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej był przewodniczacy Federacji i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskieg o- Kazimierz Barczyk.

Szczegółowy program i listę zaproszonych gości znaleźć można na stronie Forum.

Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Forum to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.

Edycja 2016 odbyła w dniach 17-18 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Zarząd Targów Warszawskich SA.

Partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów" było krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.