Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Federacja przyznała Tytuł Człowieka Roku 2016

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw uchwałą Rady FRZGiP RP z dnia 9 stycznia 2017 r. przyznała Tytuł Człowieka Roku 2016 Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi, jako wyraz wdzięczności za przewodnictwo pasterskie podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie i Polsce, budowanie wspólnoty chrześcijańskiej w duchu radości z wiary wśród dwóch i poł miliona młodych ludzi z całego świata w 1050 rocznicę chrztu Polski.