Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Federacja przeciwko budowie Nord Stream 2

Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przeciwko budowie Gazociągu Północnego 2 (Nord Stream 2) z Rosji do Niemiec:

1. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego, zrzeszająca w kilkunastu regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, zamieszkałych przez prawie 20 mln osób - w związku z planami budowy gazociągu Nord Stream 2 - apeluje do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o podjęcie pilnych i stanowczych działań dla zablokowania tej inwestycji jednoznacznie wrogiej dla Polski, Ukrainy i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w celu umożliwienia budowania Bezpiecznej Unii Europejskiej.

Zgodnie z prawem, jednym z podstawowych zadań samorządu terytorialnego w Polsce jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Realizując to zadanie, jako samorządowcy skupieni w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, w pełni popieramy stanowiska rządów Donalda Tuska i Beaty Szydło oraz Prezydentów Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy sprzeciwiających się budowie i rozbudowie Gazociągu Północnego.

Ominięcie istniejących od kilkudziesięciu lat gazociągów biegnących m.in. przez walczącą o niepodległość Ukrainę oraz utrata pozycji tranzytowej przez kraje wschodnioeuropejskie, to zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej Unii Europejskiej, sprzeczne z jej wspólnotowym interesem oraz fundamentalną polityką energetyczną.

Rozbudowa o kolejne dwie nitki Gazociągu Północnego, nazywanego dla pozoru przedsięwzięciem biznesowym, ma przede wszystkim charakter polityczny - Rosja będzie mogła ze względów politycznych wstrzymać tranzyt gazu gazociągiem Jamał przez Polskę, a także przez Ukrainę do Europy Zachodniej. Oprócz corocznych strat finansowych - w przypadku Ukrainy to ok. 2 mld dolarów, a Słowacji 800 mln dolarów - również Polacy mogą być (jak uczą niedawne praktyki) narażeni na szantaż energetyczny i zagrożenie nie tylko krótkotrwałymi przerwami dostaw gazu.

Jako samorządy apelujmy do naszych mieszkańców o likwidację ogrzewania mieszkań węglem ze względów ekologicznych i zdrowotnych zachęcając zamianę go na inne paliwa m.in. na dwa razy droższe, ale za to niskoemisyjne ogrzewanie gazem. W tym roku uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadziliśmy w Krakowie zakaz ogrzewania mieszkań węglem. Jednak absolutnie nie chcielibyśmy, aby w przyszłości nasi mieszkańcy z powodu politycznej presji czy agresji gazowej sąsiada marzli w swoich mieszkaniach i nie mogli ugotować posiłku, po uprzedniej likwidacji pieców węglowych.

Gazociąg Północny, jako kolejne bezpośrednie połączenie gazowe między Rosją a Niemcami przez Morze Bałtyckie bezpośrednio uderza w cele całej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Ten projekt (Komisja Europejska orzekła tylko o odmowie finansowania go) łącząc Rosję i Niemcy z pominięciem innych krajów, w tym Polski, radykalnie zmniejsza bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty i uzależnia w jeszcze większym stopniu państwa UE od Rosji.

Jako samorządowcy jesteśmy przekonani, że podstawowym zadaniem Unii Europejskiej (realizując rzymską zasadę primum non nocere) jest m.in. ochrona bezpieczeństwa i warunków rozwoju 500 milionów mieszkańców, w tym prawie 200 milionów mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.

Ponad 25 lat temu polska "Solidarność" stworzyła warunki do obalenia "muru berlińskiego" i "żelaznej kurtyny". Po rozbudowie Gazociągu Północnego, po 25 latach od wydostania się spod dominacji sowieckiej, ponownie powstaje "mur energetyczny" i "gazowa kurtyna" oddzielające państwa Zachodniej Europy od państw Europy Środkowowschodniej, czyniąc z nas w Unii Europejskiej członków kategorii B.

2. Apelujemy do Przewodniczącego Rady Europejskiej o wprowadzenie tej bardzo ważnej sprawy i realizacji Unii Energetycznej do porządku najbliższego Szczytu UE, a zarazem do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o skuteczną, konsekwentną, solidarną politykę energetyczną z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego ośmiu państw dotąd bezskutecznie wzywających do zatrzymania rozbudowy Gazociągu Północnego.

3. Apelujemy do wszystkich ugrupowań politycznych reprezentowanych w Parlamencie Europejskim: Europejska Partia Ludowa (EPP), Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D), Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Zieloni - Wolne Przymierze Europejskie (Greens/EFA), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR), Zjednoczona Lewica Europejska - Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL), Europa Wolności i Demokracji (EFD) o budowanie solidarności energetycznej i zablokowanie gazociągu Nord Stream 2.

4. Apelujemy szczególnie do Niemiec i Niemców - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Kanclerz Niemiec oraz Przewodniczących Bundestagu i Bundesratu o zatrzymanie tego szkodliwego projektu dla przyjaźni polsko-niemieckiej i zasad Unii Europejskiej na czele z zasadami solidarności i spójności, a także tym samym powstrzymanie procesu "putynizacji" - uzależniania krajów UE i Europy Środkowowschodniej od dostaw gazu z Rosji (współczesnej wersji doktryny Breżniewa).
Nie apelujemy do prezydenta Rosji Władimira Putina.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP

Kraków, 30 marca 2016 r.


Otrzymują:

1. Andrzej Duda - Prezydent RP
2. Martin Schulz - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
3. Donald Tusk - Przewodniczący Rady Europejskiej
4. Beata Szydło - Premier Rządu RP
5. Angela Merkel - Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec
6. Jean-Claude Juncker - Przewodniczący Komisji Europejskiej
7. Markku Markkula - Przewodniczący Komitetu Regionów UE