Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Europejskie regiony solidarne z Ukrainą

W imieniu samorządów zrzeszonych w Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP apelujemy do Europejskiego Komitetu Regionów o solidarne zaangażowanie regionów UE w realną pomoc Ukrainie. Wobec powolnej i bardzo zbiurokratyzowanej pomocy UE apelujemy do Komitetu Regionów i jego 329 członków o bezpośrednią, szybką, finansową i humanitarną pomoc niszczonej Ukrainie.

**********

**********

**********

Tekst wystąpienia Kazimierza Barczyka podczas spotkania opłatkowego >>>

**********

Zdjęcia z uroczystości, fot. Adam Wojnar >>>

**********

Szanowni Państwo,
Członkowie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Serdecznie dziękuję wszystkim Członkom Rady Federacji za udział w posiedzeniu w dniach 22-23 stycznia w Krakowie.

W niniejszej informacji znajdują linki do relacji medialnych z Noworocznego Spotkania Opłatkowego Samorządów Małopolski i Polski, a także Apel Federacji do Europejskiego Komitetu Regionów EUROPEJSKIE REGIONY SOLIDARNE Z UKRAINĄ, który przyjęliśmy na posiedzeniu Rady, tekst mojego wystąpienia na Spotkaniu Opłatkowym oraz zdjęcia z uroczystości (link) i posiedzenia Rady Federacji (poniżej).

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji

**********

Relacje w mediach:

TVP Kraków – Kronika (od 6:58)
https://krakow.tvp.pl/1277328/kronika

Dziennik Polski
https://dziennikpolski24.pl/krakow-samorzadowcy-z-malopolski-spotkali-sie-na-noworocznym-oplatku-general-nato-z-tytulem-malopolanina-roku-2022/ar/c1-17226435

Gazeta Krakowska
https://gazetakrakowska.pl/krakow-samorzadowcy-z-malopolski-spotkali-sie-na-noworocznym-oplatku-general-nato-z-tytulem-malopolanina-roku-2022/ar/c1-17226435

KRKNews
https://krknews.pl/prof-jan-ostrowski-i-gen-mieczyslaw-bieniek-malopolanami-roku-2022/

Nasze Miasto
https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-samorzadowcy-z-malopolski-spotkali-sie-na/ar/c1-9180947

Archidiecezja Krakowska (relacja filmowa+ zdjęcia)
https://diecezja.pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-stowarzyszenia-gmin-i-powiatow-malopolski/

MSN
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/krak%C3%B3w-samorz%C4%85dowcy-z-ma%C5%82opolski-i-polski-spotkali-si%C4%99-na-noworocznym-op%C5%82atku-genera%C5%82-nato-z-tytu%C5%82em-ma%C5%82opolanina-roku-2022/ar-AA16EHVE

**********

Zdjęcia


fotografii: 7, na stronach: 1